Album Tuyển Tập Ca Khúc Song Ca Của Mạnh Quỳnh Và Phi Nhung - Mạnh Quỳnh, Phi Nhung

Playlist: Tuyển Tập Ca Khúc Song Ca Của Mạnh Quỳnh Và Phi Nhung

Artis: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung