Album Gọi Tên Bốn Mùa - Mùa Thu - Thanh Thảo

Playlist: Gọi Tên Bốn Mùa - Mùa Thu

Artis: Thanh Thảo