Album Tình Khúc Bolero (Vol. 3 - Giọng Ca Nữ Hải Ngoại) - Như Quỳnh, Mai Thiên Vân, Tâm Đoan, V.A

Playlist: Tình Khúc Bolero (Vol. 3 - Giọng Ca Nữ Hải Ngoại)

Artis: Như Quỳnh, Mai Thiên Vân, Tâm Đoan, V.A