Nội dung bị đóng theo yêu cầu của đơn vị chủ sở hữu bản quyền!

Bài hát Chiếc Xuồng - Phi Nhung

149,255

Lời bài hát: Chiếc Xuồng

Ca sĩ: Phi Nhung


Chiếc xuồng trên bến chông chênh , chiếc xuồng lúc lắc . Anh nghiêng bên ấy, anh nghiêng bên ấy...
Em nghiêng bên này. Chiếc xuồng phía trước em bơi , còn anh sau lái còn anh sau lái chèo quay lòng vòng .
Nhìn lên bờ bến loanh quanh, nhìn xuống dòng nước trong xanh, gió đưa mây thời mây theo gió .
Nắng nghiêng nghiêng bóng ngã xế tà , có đàn chim ríu rít hoan ca,
Trên chiếc xuồng bồng bềnh đôi ta ♥♥

Chiếc xuồng ba lá tí teo, chiếc xuồng lúc lắc , đi theo con nước, đi vô nước lớn , đi ra nước ròng .
Chiếc xuồng bơi tới bơi lui , nhìn anh chẳng thấy , nhìn em chẳng thấy lủi vô bụi bờ ...hà...
Tìm em tìm ở nơi đâu , chỉ nghe ngọn gió lao xao , bến sông xưa người đi kẻ nhớ .
Bến sông nay hết đợi hết chờ, chiếc xuồng con năm tháng chơi vơi .
Ơi chiếc xuồng bồng bềnh trong tôi .
(Ôi) chiếc xuồng bồng bềnh trong tôi
Xem toàn bộ