0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Sai Lầm Của Anh Cover - Thương Võ

140,195

Lời bài hát: Sai Lầm Của Anh Cover

Ca sĩ: Thương Võ


Anh từng oán trách em rất nhiều
Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu
Anh từng nói với em rất nặng lời
Sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi
Giờ lớn hơn anh mới hiểu
Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan
Vì lúc ấy anh quá xoàng
Em nào *** gửi phận cho anh mang
Sai lầm lớn nhất
Anh mang trong cuộc đời
Là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi
Là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời
Mà bản thân anh còn chưa lo được nổi
Giờ đây anh đã
Có những thứ em cần rồi
Chỉ không có em
Nên anh đau lòng thôi
Người không *** tin
Tương lai anh thay đổi
Sợ theo bước anh
Em sẽ đớn đau cuộc đời
Anh từng oán trách em rất nhiều
Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu
Anh từng nói với em rất nặng lời
Sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi
Giờ lớn hơn anh mới hiểu
Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan
Vì lúc ấy anh quá xoàng
Em nào *** gửi phận cho anh mang
Sai lầm lớn nhất
Anh mang trong cuộc đời
Là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi
Là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời
Mà bản thân anh còn chưa lo được nổi
Giờ đây anh đã
Có những thứ em cần rồi
Chỉ không có em
Nên anh đau lòng thôi
Người không *** tin
Tương lai anh thay đổi
Sợ theo bước em
Anh sẽ đớn đau cuộc đời
Sai lầm lớn nhất
Anh mang trong cuộc đời
Là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi
Là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời
Mà bản thân anh còn chưa lo được nổi
Giờ đây anh đã
Có những thứ em cần rồi
Chỉ không có em
Nên anh đau lòng thôi
Người không *** tin
Tương lai anh thay đổi
Sợ theo bước anh
Em sẽ đớn đau cuộc đời
Người không *** tin
Tương lai anh thay đổi
Sợ theo bước anh
Anh sẽ đớn đau cuộc đời
Xem toàn bộ