0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Sai Lầm Của Anh (DJ Khang Remix) - Đình Dũng

64,052

Lời bài hát: Sai Lầm Của Anh (DJ Khang Remix)

Ca sĩ: Đình Dũng


Anh từng oán trách em rất nhiều
Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu
Anh từng nói với em rất nặng lời
Sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi.
Giờ lớn hơn anh mới hiểu
Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan
Vì lúc ấy anh quá xoàng
Em nào *** gửi phận cho anh mang.
Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời
Là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi
Là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời
Mà bản thân anh còn chưa lo được nổi.
Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi
Chỉ không có em nên anh đau lòng thôi
Người không *** tin tương lai anh thay đổi
Sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời.
Anh từng oán trách em rất nhiều
Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu
Anh từng nói với em rất nặng lời
Sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi.
Giờ lớn hơn anh mới hiểu
Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan
Vì lúc ấy anh quá xoàng
Em nào *** gửi phận cho anh mang.
Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời
Là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi
Là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời
Mà bản thân anh còn chưa lo được nổi.
Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi
Chỉ không có em nên anh đau lòng thôi
Người không *** tin tương lai anh thay đổi
Sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời.
Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời
Là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi
Là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời
Mà bản thân anh còn chưa lo được nổi.
Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi
Chỉ không có em nên anh đau lòng thôi
Người không *** tin tương lai anh thay đổi
Sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời.
Người không *** tin tương lai anh thay đổi
Sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời.
Xem toàn bộ