0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Hát Ru - Thanh Huyền

129,940

Lời bài hát: Hát Ru

Ca sĩ: Thanh Huyền


Bài hát: Hát Ru - Thanh Huyền

Ru hời hời (i) hỡi mấy hợi ru (i) hời
Hỡi hợi tình ru hỡi ru tình ru.
Quét sạch (i) ấy mấy lá a ừ ư ứ rừng
Tự độ ai đố ai quét sạch (i i)

Ấy mấy lá (ư ự ứ) rừng
Hỏi rằng để ta, để ta khuyên gió (ới í ơi)
Ới mấy gió (ó ư ự ứ ) đừng
Gió đừng rung cây ta ru (ừ) hời.

Gió hời hời hợi (i i)
Ớí mấy hợi (i) hời
Hỡi hợi tình ru, hỡi ru tình ru.
Quét sạch (i) ới mấy lá (ư ự ứ) rừng

Từ độ ai đố ai quét sạch (i í)
Ấy má lá (ư ư ự ự) rừng
Nói rằng để ta, để ta khuyên gió (ứ i)ấy mấy gió đừng, gió đừng rung cây
Ta ru (ừ) hợi.

Gió hời hời hợi (i)
Ấy mấy hợi (i ì) hời
Ru hợi tình ru, hỡi ru tình ru
Ru hợi tình ru, hỡi ru tình ru
Xem toàn bộ

BÀI HÁT LIÊN QUAN

Hát Ru

Minh Trang LyLy

57,572

Chợ Duyên

Thanh Huyền

41,137

Đừng Ví Em Là Biển

Thanh Huyền

96,119

Hát Ru

Hiền Thục

91,593