0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Lỗi Tại Mưa (Feat. Ảo Ảnh) (Lê Bảo Remix) - Vicky Nhung, Hứa Lam Tâm (Nhất Khỏa Lang Tinh), Lê Bảo

197,002

Lời bài hát: Lỗi Tại Mưa (Feat. Ảo Ảnh) (Lê Bảo Remix)

Ca sĩ: Vicky Nhung, Hứa Lam Tâm (Nhất Khỏa Lang Tinh), Lê Bảo


Mưa đâu hay người đã bên ai rồi Mưa vô tâm mang đến nỗi cô đơn Vì tôi Sẽ mãi xa rời ai So calm down Mình hẳn sự yên xa mong quay qua chân ta Hãy sống lâu yêu chính đồng hòa Thảo đi Ai đã bên ai rồi Mưa vô tâm mang đến nỗi cô đơn Vì tôi Sẽ mãi xa rời ai So calm down Mình hẳn sự yên xa mong quay qua chân ta Hãy sống lâu yêu chính đồng hòa Thảo đi Mình hẳn sự yên xa mong quay qua chân ta So calm down Mình hẳn sự yên xa mong quay qua chân ta Hãy sống lâu yêu chính đồng hòa Thảo đi Ai đã bên ai rồi Mưa vô tâm mang đến nỗi cô đơn Vì tôi Sẽ mãi xa rời ai So calm down Mình hẳn sự yên xa mong quay qua chân ta Hãy sống lâu yêu chính đồng hòa Thảo đi Ai đã bên ai rồi Mưa vô tâm mang đến nỗi cô đơn Vì tôi Sẽ mãi xa rời ai So calm down Mình hẳn sự yên xa mong quay qua chân ta Hãy sống lâu yêu chính đồng hòa Thảo đi Ai đã bên ai rồi Mưa vô tâm mang đến nỗi cô đơn Vì tôi Sẽ mãi xa rời ai Hãy sống lâu yêu chính đồng hòa Thảo đi Ai đã bên ai rồi
Xem toàn bộ