0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Việt Nam Độc Lập Tự Do - Quang Hà

218,421

Lời bài hát: Việt Nam Độc Lập Tự Do

Ca sĩ: Quang Hà


Bể dâu bao cuộc thăng trầm
Tàn phá bởi giặc ngoại xâm
Giành lại chủ quyền đất nước
Việt Nam bất khuất, hiên ngang.

Việt Nam quê hương tôi đây
Kẻ thù tàn ác bủa vây
Khi hết xích xiềng cấm vận
Việt Nam phát triển từng ngày.

Biết bao anh hùng nằm xuống
Trăm triệu con người ấm no
Chủ quyền thiêng liêng tổ quốc
Độc lập – Hạnh phúc – Tự do.

[ĐK:]
Gần ngàn năm Bắc thuộc, bao khởi nghĩa hào hùng
Tám mươi năm giặc Pháp, triệu con người đứng lên.
Năm năm Nhật đô hộ, hàng triệu người chết đói
Hai mươi năm nội chiến, Việt Nam khổ từng ngày.

Chiến tranh kết thúc, khói lửa đã tàn
Việt Nam nước tôi, tiếp tục huy hoàng.
Việt Nam giàu đẹp mỗi ngày
Chủ quyền thiêng liêng ngàn đời

Bước cứ kẻ thù xâm lược
Việt Nam quyết đánh tơi bời.
Hỡi này người Việt bốn phương
Cùng chung dòng giống Lạc Hồng

Bỏ qua thù riêng, khác biệt
Dựng xây, phát triển quê hương.
Hòa bình, nhân nghĩa, hùng cường.
Xem toàn bộ