0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Vì Tổ Quốc Việt Nam Thiêng Liêng - Bằng Cường

235,324

Lời bài hát: Vì Tổ Quốc Việt Nam Thiêng Liêng

Ca sĩ: Bằng Cường


Giữ gìn tổ quốc thiêng liêng, anh em ta giữ gìn tổ quốc
Đất nước lâm nguy, đời trai xá chi, quyết chí hành quân.
Giữ gìn sông núi thiêng liêng, anh em ta giữ gìn sông núi
Bảo vệ chủ quyền, giang san gấm vóc Việt Nam.

Mỗi người yêu nước quyết tâm, anh em ta sẵn lòng yêu nước
Khối óc con tim, triệu người như một, bất khuất hiên ngang
Trẻ già nam nữ cùng nhau tay trong tay sẵn lòng sống chết
Sông núi Việt Nam mãi mãi là của Việt Nam.

[ĐK:]
Đây Phù Đồng Thiên vương, tầm vông đuổi giặc
Đây Hai Bà Trưng, thông minh xuất chúng
Đây Hưng Đạo đại vương hiên ngang khí phách
Đây Trần Nhân Tông nhân từ bất khuất.
Suốt ba ngàn năm, dù qua biết bao thăng trầm
Việt Nam nước ta, không bao giờ đầu hàng xâm lăng.

Vững lòng yêu nước hy sinh, anh em ta sẵn sàng chiến đấu
Đánh giặc ngoại bang, giữ yên bờ cõi, non nước Việt Nam
Hòa bình chưa có quê hương, anh em ta quyết không lùi bước
Việt Nam khải hoàn, độc lập chủ quyền giang san.

Hỡi này, anh hùng đất Việt
Lên đường cứu nước Việt Nam
Bảo vệ chủ quyền Việt Nam
Giữ yên bờ cõi Việt Nam.

Việt Nam ngàn đời vinh quang
Tự hào hai tiếng Việt Nam.
Việt Nam muôn năm.
Việt Nam muôn năm.
Việt Nam muôn năm.
Xem toàn bộ