0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Tìm Lại Bầu Trời (Khắc Việt Live Concert 2019 - Gặp Gỡ Thanh Xuân Phần 2) - Tuấn Hưng

296,908

Lời bài hát: Tìm Lại Bầu Trời (Khắc Việt Live Concert 2019 - Gặp Gỡ Thanh Xuân Phần 2)

Ca sĩ: Tuấn Hưng


Anh khóc
Vì giờ đây
Anh đã
Mất em rồi
Anh khóc
Vì giờ đây
Em đã xa
Thật rồi
Anh nhớ
Lời hẹn ước
Ta không xa rời
Mà giờ đây
Sao chỉ anh
Lẻ loi
Anh cứ
Cố gắng tại sao
Vẫn cứ xa vời
Anh và em
Dường như ta đã
Hết yêu nhau rồi
Em hãy nói
Cho anh nghe đi
Hỡi người yêu ơi
Tại sao
Giờ chúng ta
Lìa đôi
Tại anh đã
Vô tâm
Hay tại anh
Không quan tâm em
Mỗi ngày
Để giờ đây
Khi lời anh nói
Em không tin anh
Nữa vậy
Trong tình yêu
đôi lúc ta hay
Giận hờn anh biết
Nhưng anh thấy
Giờ em không còn
Yêu anh
Vậy thôi
Anh cho em đi
Về nơi
Em chưa bắt đầu
Nơi mà em
Khi chưa *** anh
Anh thấy em
Vui hơn nhiều
Anh xin lỗi
Vì đã cướp mất
Khoảng trời của em
Nhưng có người
Sẽ cho em
Lại một bầu trời
Anh khóc
Vì giờ đây
Anh đã
Mất em rồi
Anh khóc
Vì giờ đây
Em đã xa
Thật rồi
Anh nhớ
Lời hẹn ước
Ta không xa rời
Mà giờ đây
Sao chỉ anh
Lẻ loi
Anh cứ
Cố gắng tại sao
Vẫn cứ xa vời
Anh và em
Dường như ta đã
Hết yêu nhau rồi
Em hãy nói
Cho anh nghe đi
Hỡi người yêu ơi
Tại sao
Giờ chúng ta
Lìa đôi
Tại anh đã
Vô tâm
Hay tại anh
Không quan tâm em
Mỗi ngày
Để giờ đây
Khi lời anh nói
Em không tin anh
Nữa vậy
Trong tình yêu
đôi lúc ta hay
Giận hờn anh biết
Nhưng anh thấy
Giờ em không còn
Yêu anh
Vậy thôi
Anh cho em đi
Về nơi
Em chưa bắt đầu
Nơi mà em
Khi chưa *** anh
Anh thấy em
Vui hơn nhiều
Anh xin lỗi
Vì đã cướp mất
Khoảng trời của em
Nhưng có người
Sẽ cho em
Lại một bầu trời
Tại anh đã
Vô tâm
Hay tại anh
Không quan tâm em
Mỗi ngày
Để giờ đây
Khi lời anh nói
Em không tin anh
Nữa vậy
Trong tình yêu
đôi lúc ta hay
Giận hờn anh biết
Nhưng anh thấy
Giờ em không còn
Yêu anh
Vậy thôi
Anh cho em đi
Về nơi
Em chưa bắt đầu
Nơi mà em
Khi chưa *** anh
Anh thấy em
Vui hơn nhiều
Anh xin lỗi
Vì đã cướp mất
Khoảng trời của em
Nhưng có người
Sẽ cho em
Lại một bầu trời
Anh xin lỗi
Vì đã cướp mất
Khoảng trời của em
Nhưng có người
Sẽ cho em
Lại một bầu trời
Xem toàn bộ