0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Giá Như Chưa Từng Yêu Remix - Kim Ny Ngọc

212,294

Lời bài hát: Giá Như Chưa Từng Yêu Remix

Ca sĩ: Kim Ny Ngọc


[00:04.00]
[00:28.70]Vậy là ta cũng đã
[00:30.02]Buông cánh tay của nhau
[00:32.08]Kể từ đây chúng ta
[00:33.27]Không còn ai thuộc về ai nữa
[00:35.52]Chẳng lẽ do duyên số
[00:37.14]Hai ta chỉ như vậy
[00:38.95]Đang yêu nhau mà nay
[00:40.20]Anh với em lại phải chia tay
[00:42.45]Từng buồn vui lúc trước
[00:43.95]Đã khắc sâu vào tim
[00:45.95]Phải làm sao để quên
[00:47.20]Khi đã yêu thật lòng như thế
[00:49.46]Đoạn đường ta đang bước
[00:50.83]Nếu không thể tiếp tục
[00:52.95]Thì ta nên dừng lại
[00:54.14]Để ký ức đẹp cho cả hai
[00:56.77]
[00:58.64]Thà ta không *** biết nhau
[01:00.27]Giá như chưa từng yêu nhau
[01:02.03]Thì giờ đây em đã không
[01:03.26]Khổ đau thế này
[01:05.52]Em cũng chưa từng yêu ai
[01:07.20]Giống như em từng yêu anh
[01:08.95]Anh biết không
[01:09.58]Em đã khổ tâm nhiều lắm
[01:12.45]Thà ta không *** biết nhau
[01:14.14]Giá như chưa từng yêu nhau
[01:15.95]Kể từ đây em sẽ khép kín
[01:17.58]Con tim mình
[01:19.46]Em cũng chôn chặt trong tim
[01:21.03]Những phút giây ở bên anh
[01:22.90]Kể từ đây anh đối với em
[01:24.72]Là kỷ niệm
[01:27.21]
[02:11.37]Vậy là ta cũng đã
[02:12.62]Buông cánh tay của nhau
[02:14.62]Kể từ đây chúng ta
[02:15.87]Không còn ai thuộc về ai nữa
[02:18.06]Chẳng lẽ do duyên số
[02:19.62]Hai ta chỉ như vậy
[02:21.56]Đang yêu nhau mà nay
[02:22.87]Anh với em lại phải chia tay
[02:25.06]Từng buồn vui lúc trước
[02:26.56]Đã khắc sâu vào tim
[02:28.56]Phải làm sao để quên
[02:29.74]Khi đã yêu thật lòng như thế
[02:32.00]Đoạn đường ta đang bước
[02:33.37]Nếu không thể tiếp tục
[02:35.43]Thì ta nên dừng lại
[02:36.68]Để ký ức đẹp cho cả hai
[02:39.31]
[02:41.25]Thà ta không *** biết nhau
[02:42.75]Giá như chưa từng yêu nhau
[02:44.56]Thì giờ đây em đã không
[02:45.76]Khổ đau thế này
[02:48.14]Em cũng chưa từng yêu ai
[02:49.70]Giống như em từng yêu anh
[02:51.57]Anh biết không
[02:52.20]Em đã khổ tâm nhiều lắm
[02:55.07]Thà ta không *** biết nhau
[02:56.57]Giá như chưa từng yêu nhau
[02:58.45]Kể từ đây em sẽ khép kín
[03:00.14]Con tim mình
[03:02.01]Em cũng chôn chặt trong tim
[03:03.64]Những phút giây ở bên anh
[03:05.45]Kể từ đây anh đối với em
[03:07.20]Là kỷ niệm
[03:10.01]
[03:10.83]Thà ta không *** biết nhau
[03:12.39]Giá như chưa từng yêu nhau
[03:14.20]Thì giờ đây em đã không
[03:15.39]Khổ đau thế này
[03:17.70]Em cũng chưa từng yêu ai
[03:19.26]Giống như em từng yêu anh
[03:21.14]Anh biết không
[03:21.65]Em đã khổ tâm nhiều lắm
[03:24.64]Thà ta không *** biết nhau
[03:26.26]Giá như chưa từng yêu nhau
[03:28.01]Kể từ đây em sẽ khép kín
[03:29.83]Con tim mình
[03:31.58]Em cũng chôn chặt trong tim
[03:33.20]Những phút giây ở bên anh
[03:35.08]Kể từ đây anh đối với em
[03:36.83]Là kỷ niệm
[03:40.27]
Xem toàn bộ