0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Nàng Kều Lỡ Bước - HKT

116,916

Lời bài hát: Nàng Kều Lỡ Bước

Ca sĩ: HKT


Bài Hát: Nàng Kiều Lỡ Bước
Ca Sĩ: HKT

Vì ham mê giàu sang
Kiều bán đi hạnh phúc
Đời mình

Rồi em theo cuộc chơi
Mà chẳng ai
Xem là cao quý

Để hôm nay mình em
Thầm khóc cho
Quãng đời tâm tối

Em đã
Mang căn bệnh thế kỷ

Ngồi trong đêm hoạnh hiu
Kiều tiếc thương
Cho số phận mình

Vì không nghe mẹ cha
Em đã sa chân vào
cạm bẫy

Chạy theo bao cuộc chơi
Em mãi theo
Con đường tội lỗi

Thân xác
Em tôi không còn chi.

Em tôi không còn chi
Ngoài tấm thân
Ốm yếu gầy mòn

Em cô đơn mình em
Rồi mấy ai
Là người thương xót

Thương cho thân hồng nhan
Đành sớm phải
Xa lìa cuộc sống

Đến với tháng năm
Đầy tâm tối.
Em mong sau ngày sau
Chẳng có ai
Mang đớn đau này

Em mong sao ngày sau
Đời sẽ không ai phải
Hối tiếc.

Hôm nay em ngồi đây
Lòng nhớ thương
Gia đình yêu dấu

Em đã ra đi
Tuổi còn xanh...
Vì ham mê giàu sang
Kiều bán đi hạnh phúc
Đời mình

Rồi em theo cuộc chơi
Mà chẳng ai
Xem là cao quý

Để hôm nay mình em
Thầm khóc cho
Quãng đời tâm tối

Em đã
Mang căn bệnh thế kỷ

Ngồi trong đêm hoạnh hiu
Kiều tiết thương
Cho số phận mình

Vì không nghe mẹ cha
Em đã sa chân vào
Cảm bẫy

Chạy theo bao cuộc chơi
Em mãi theo
Con đường tội lỗi

Thân xác
Em tôi không còn chi.

Em tôi không còn chi
Ngoài tấm thân
Ốm yếu gầy mòn

Em cô đơn mình em
Rồi mấy ai
Là người thương xót

Thương cho thân hồng nhan
Đành sớm phải
Xa lìa cuộc sống

Đến với tháng năm
Đầy tâm tối.
Em mong sau ngày sau
Chẳng có ai
Mang đớn đau này

Em mong sao ngày sau
Đời sẽ không ai phải
Hối tiếc.

Hôm nay em ngồi đây
Lòng nhớ thương
Gia đình yêu dấu

Em đã ra đi
Tuổi còn xanh...
Em tôi không còn chi
Ngoài tấm thân
Ốm yếu gầy mòn

Em cô đơn mình em
Rồi mấy ai
Là người thương xót

Thương cho thân hồng nhan
Đành sớm phải
Xa lìa cuộc sống

Đến với tháng năm
Đầy tâm tối.
Em mong sau ngày sau
Chẳng có ai
Mang đớn đau này

Em mong sao ngày sau
Đời sẽ không ai phải
Hối tiếc.

Hôm nay em ngồi đây
Lòng nhớ thương
Gia đình yêu dấu

Em đã ra đi
Tuổi còn xanh...
Em đã ra đi
Tuổi còn xanh...
Xem toàn bộ