0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Anh Sẽ Xoá Hết - Ngọc Huy Kps

259,649

Lời bài hát: Anh Sẽ Xoá Hết

Ca sĩ: Ngọc Huy Kps


OK
You know
I’m Ngọc Huy Kps
Sẽ mãi niềm đau còn vương trong một nơi ký ức
Đã nhạt phai một ai
Bởi vì đâu ta cố quên
Đêm đê mê nay ta sẽ quên
Anh đã biết tình ta còn vương trong buổi chiều mưa đó
Có còn vương (còn vương) trong tình yêu ta đến đây
Thôi ta tiếc nuối sẽ chẳng vơi.
Thì lúc đó chẳng nhạt phai tình yêu với một người anh sẽ quên
Với niềm đau tình yêu
Ta từng là ta có nhau
Lúc này đây niềm đau
Ôi niềm đau ta cách xa
(Niềm đau ta cách xa)
Và khi ấy hỡi người yêu
Người yêu, ôi người yêu
Em nhớ chăng phút mặn nồng
Vì đâu, ta vì đâu đã có nhau
Nhưng giờ đây tình yêu chẳng còn bền vững
(Tình yêu chẳng còn bền vững)
Vì ai đã đánh mất
Hôm nay anh sẽ xóa hết, anh sẽ xóa hết
Không mong chi là bởi nỗi đau ta không mong chi sẽ tốt hơn
Hôm nay anh sẽ xóa hết, anh sẽ xóa hết
Là vì là vì bởi đớn đau hay khi đắng cay anh không một ai
Hôm nay anh sẽ xóa hết, anh sẽ xóa hết
Không mong chi là bởi nỗi đau ta không mong chi sẽ tốt hơn
Hôm nay anh sẽ xóa hết, anh sẽ xóa hết
Hôm nay anh sẽ xóa hết, ta sẽ xóa hết
Anh đã biết từ lâu
Mà sao anh chẳng thể (anh) nói ra
Lúc này đây, giờ đây
Anh chẳng cần chi hết đâu
Bên nhau thôi đây đánh mất nhau
Có những buổi chiều hôm
Mình anh đã tự thân đánh mất kỷ niệm xưa
Từ nay (anh từ nay) anh chôn giấu
Bên nhau đâu chắc ta có nhau
Thì lúc đó chẳng nhạt phai tình yêu với một người anh sẽ quên
Với niềm đau tình yêu
Ta từng là ta có nhau
Lúc này đây niềm đau
Ôi niềm đau ta cách xa
(Niềm đau ta cách xa)
Và khi ấy hỡi người yêu
Người yêu, ôi người yêu
Em nhớ chăng phút mặn nồng
Vì đâu, ta vì đâu đã có nhau
Nhưng giờ đây tình yêu chẳng còn bền vững
(Tình yêu chẳng còn bền vững)
Vì ai đã đánh mất
Hôm nay anh sẽ xóa hết, anh sẽ xóa hết
Không mong chi là bởi nỗi đau ta không mong chi sẽ tốt hơn
Hôm nay anh sẽ xóa hết, anh sẽ xóa hết
Là vì là vì bởi đớn đau hay khi đắng cay anh không một ai
Hôm nay anh sẽ xóa hết, anh sẽ xóa hết
Không mong chi là bởi nỗi đau ta không mong chi sẽ tốt hơn
Hôm nay anh sẽ xóa hết, anh sẽ xóa hết
Hôm nay anh sẽ xóa hết, ta sẽ xóa hết
I am the damned
What you done for me
I say about love, what you do to me
I gave you everything from the bottom of my heart
Will I cry alone at night
With something that didn’t true
With something that didn’t true
And never seen before
The way you make me feel is the way with something wrong
I knew it from the start
But, what the hell is going on
(Anh cứ nghĩ là cuộc tình ta sẽ mãi mãi chứ
Nhưng giờ đây anh sẽ xóa hết)
Hôm nay anh sẽ xóa hết, anh sẽ xóa hết
Không mong chi là bởi nỗi đau ta không mong chi sẽ tốt hơn
Hôm nay anh sẽ xóa hết, anh sẽ xóa hết
Là vì là vì bởi đớn đau hay khi đắng cay anh không một ai
Hôm nay anh sẽ xóa hết, anh sẽ xóa hết
Không mong chi là bởi nỗi đau ta không mong chi sẽ tốt hơn
Hôm nay anh sẽ xóa hết, anh sẽ xóa hết
Hôm nay anh sẽ xóa hết, ta sẽ xóa hết
Hôm nay anh sẽ xóa hết, anh sẽ xóa hết
Không mong chi là bởi nỗi đau ta không mong chi sẽ tốt hơn
(No)
Hôm nay anh sẽ xóa hết, anh sẽ xóa hết
Là vì là vì bởi đớn đau hay khi đắng cay anh không một ai
(Là khi đắng cay anh không một ai)
Hôm nay anh sẽ xóa hết, anh sẽ xóa hết
Không mong chi là bởi nỗi đau ta không mong chi sẽ tốt hơn
(Ta không mong chi sẽ tốt hơn)
Hôm nay anh sẽ xóa hết, anh sẽ xóa hết
Hôm nay anh sẽ xóa hết, ta sẽ xóa hết
Hôm nay anh sẽ xóa hết
Xem toàn bộ