0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Cùng Khiêu Vũ Đêm Nay - HKT, Bé Hải Âu

133,160

Lời bài hát: Cùng Khiêu Vũ Đêm Nay

Ca sĩ: HKT, Bé Hải Âu


bì bá đa sù chay à rì men lém lem . nù cà mì a que bè ri war cay dế Cá rê nhi ồ tu chè à chì rém chê ! già mì à cồ gà nai à bi bot' sô ze'............... khi yêu ya ua len bí mú lý bay chụt bi . yes cố mố lá nai mô yor mor lí mi . dâu sô la sồ rèn mề nề nố ni bay nố bi !........_____________ à mô yes mí ô ! nhóm nhẹp mí ô rồi sùi bọt mép lại *** sop lận ___ à mô yes mí ô ! miss sic mí ô men len men bà bà lì phì sô _________ à mô yes mí ô ! nhóm nhẹp mí ô à chòi sô sí mê dan mi ô _________ à mô yes mí ô ! sói sịt mí ô a la sô dù phà lù phì ô _________________ bi ba da sho day cham sum rồ he ___________ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Xem toàn bộ