0:00
/
0:00
320 kbps

Bài hát Vụ án mã ngưu (Remix) - HKT

269,298

Lời bài hát: Vụ án mã ngưu (Remix)

Ca sĩ: HKT


thẤy gÚm wÉ pÀ kOn Ui...!!! chEc' chJk' ........!!!
nGhe xOng Oi' lUn lÀ zỪa !!! --.--
tỰ nhIn pÀi hÁt tOa hAy zẬy mÒa pÕ kÁi zỐng zÌ zÔ
ngE thẤy gÚm chÍt pÒa
chO pÀ kOn njCk chAt lUn nAk`: congchuaxiteen_love_love
(kÓ zÌ tÁm chOy) hehe
Xem toàn bộ