0:00
/
0:00

Don't Know What To Do - BlackPink

871,219
[Verse 1: Jennie]
잠깐 누가 시간을 좀 멈춰봐
뭔가 크게 어긋난 걸 난 느껴

[Verse 2: Lisa]
애써 어색하게 웃어보다
이젠 그런 내가 안쓰러워

[Pre-Chorus 1: Rosé]
아냐 괜찮다고 말하지만
Don’t know what to do without you
하찮은 이곳에 홀로 남아
그려본 네 기억은 blue

[Pre-Chorus 2: Jisoo]
사람은 변해
왜 나만 이래
오늘처럼 예쁜 날에
어떻게 이렇게 모든 게 벅차기만 해
Don’t know what to do

[Chorus: Rosé]
I don’t know what to do without you, yeah, hey, hey
I don’t know what to do without you, yeah, hey, hey
Don’t know what to do without you, uh, uh, uh
You, uh, uh, uh
You, uh, uh, uh
You know, I don’t know what to do
Don’t know what to do

[Verse 3: Jisoo]
잠깐 왔다 떠난 사람들처럼
그냥 우린 아니었던 거지 뭐

[Verse 4: Jennie & Lisa]
혹시라도 전화가 울릴까 봐
괜한 기댈 하는 내가 미워
자꾸 똑딱 거리는 시계 소리가
유난히 거슬려

[Pre-Chorus 1: Jennie]
꽤나 멀쩡해 보이지만
Don’t know what to do without you
이런 내 맘 거울에 들킬까 봐
그려본 내 입술은 blue

[Pre-Chorus 2: Rosé & Jennie]
혼자가 편해
난 그냥 그래
오늘처럼 예쁜 날에
어떻게 이렇게 모든 게 벅차기만 해
Don’t know what to do

[Chorus: Jennie]
I don’t know what to do without you, yeah, hey, hey
I don’t know what to do without you, yeah, hey, hey
Don’t know what to do without you, uh, uh, uh
You, uh, uh, uh
You, uh, uh, uh
You know, I don’t know what to do
Don’t know what to do

[Outro: Rosé]
아냐 괜찮다고 말하지만
Don’t know what to do without you
하찮은 이곳에 홀로 남아
그려본 네 기억은 blue

Tải nhạc Don't Know What To Do MP3 tốc độ cao - Tải Nhạc Về Máy - tại đây, Nghe nhạc mp3 Don't Know What To Do tải nhạc nhanh.
Tải nhạc mp3 Don't Know What To Do chất lượng - Nhạc Mp3 Don't Know What To Do - tại đây, Tải nhạc mp3 Don't Know What To Do chất lượng cao.
Xem toàn bộ

Comment

EMO Gửi